Energetikai szakreferens

Energetikai szakreferens

„Azoknak, akik a szükségből versenyelőnyt akarnak kovácsolni”

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) bekezdése kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) bekezdése által meghatározott energiafogyasztású vállalkozásoknak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie 2016. december 21-től.

Kikre vonatkozik a kötelezettség?

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. (1) bekezdése kimondja, hogy a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosításának 7/A. § (1) bekezdése szerint energetikai szakreferens igénybevételére minden gazdálkodó szervezet köteles (függetlenül attól, hogy KKV vagy nagyvállalat), amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a

 • a) 400 000 kWh villamos energiát,
 • b) 100 000 m3 földgázt vagy
 • c) 3 400 GJ hőmennyiséget.
Miért minket válasszon?

Több mint 14 év energetika iparági tapasztalattal rendelkezünk, amely során

 • 253 energiahatékonysági projektek megvalósítottunk meg,
 • 10 éve végzünk energetikai audit projekteket

Segítünk, hogy az Ön vállalati igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatást vehesse igénybe, amelynek a hozzáadott értékét arányosnak tartja majd.

Ki lehet szakreferens?

Energetikai szakreferens a vállalkozástól munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Energetikai szakreferensi szolgáltatási tevékenységet természetes személy és gazdálkodó szervezet egyaránt elláthat. A tevékenységnek vannak kizárólag természetes személyhez, illetve természetes és jogi személyhez egyaránt köthető feltételei. A gazdálkodó szervezet energetikai szakreferensnek kizárólag akkor minősülhet, ha vele az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére jogosult természetes személy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy társasági jogi jogviszonyban áll.

A tevékenység ellátásához a jogszabályok általános feltételeket írnak elő a természetes személy szakmai képzettségére és igazolt szakmai gyakorlatára vonatkozóan. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat.tv.) az energetikai szakreferensi szolgáltatási tevékenység végzéséhez a természetes személy számára – szakmai képzettségére és igazolt szakmai gyakorlatra vonatkozóan határozza meg.

Milyen bejelentési kötelezettséggel jár kötelezett részére?

Az energetikai szakreferens igénybevételéről a kötelezett gazdálkodó szervezeteknek 30 napon belül, de legkésőbb 2017.06.30-ig tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt, amelyet a MEKH_ESZAKREF nyomtatvány útján tehetnek meg. A nyomtatvány a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján található Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) segítségével tölthető ki. Az ÁNYK program a NAV weboldalán érhető el.

Fontos, hogy a nyomtatvány kitöltését megelőzően a „Nyilatkozat Energetikai és Közmű-szabályozási Ügyek Elektronikus Intézéséhez” MEKH_eReg_cég nyomtatványt papír alapon, postai úton be kell küldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére. Postacím: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 1388 Budapest, Pf. 89

A gazdálkodó szervezeteknek éves adatszolgáltatási kötelezettségük szerint 2017. május 15-ig tájékoztatniuk kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt a

 • tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről és
 • megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról szükséges jelentést küldeni.

Új rendelkezés, hogy az éves nagyvállalati regisztrációval egyidejűleg a regisztráló nagyvállalat évente, június 30-ig 100 ezer forint regisztrációs díjat köteles fizetni.

Mik az energetikai szakreferensi feladatok?

2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja alapján

Sorszám energetikai szakreferensi feladatok
2015. évi LVII. törvény módosításának 21/B. § (2) pontja alapján
1 figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, valamint az energiahatékonysági intézkedések megvalósítását,
2 tevékenységéről e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára,
3 közreműködik a 22/C. § szerinti jelentés elkészítésében – az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet a Hivatal részére adatszolgáltatást teljesít a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról
4 részt vesz a vállalkozás alkalmazottai energiahatékonysági szemléletének kialakításában
5 2018. 01.01-től a MEKH elnökének rendeletében meghatározott berendezések, technológiai folyamatok vonatkozásában az energetikai folyamatok, megtakarítások nyomon követése érdekében alkalmazott almérők adatait nyilvántartja és azokat a 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontban leírtak alapján havi és éves jelentésben megküldi.

 

122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontja alapján

Sorszám energetikai szakreferensi feladatok
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása 7/A. § (2) pontja alapján
1 az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
2 összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
3 javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
4 ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
5 gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
6 szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében

 

Érdekel szakreferensi szolgáltatásuk. Kérem tájékoztassanak az energetikai szakreferens szolgáltatásaikról!

   

  Környezetvédelem 

  az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

  Cégünk 

  "ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
  - a Future Energy Kft. mottója.
  Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

  Impresszum 

  Future Energy Kft.
  Gyula u. 17. 
  1039 Budapest
  Magyarország

  Tel. +36 1 436 5171
  Fax +36 1 436 5172