Almérők használatának kötelezettsége

Almérők használatának kötelezettsége

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelete az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő villamosenergia almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról rendelkezett.

Milyen cégekre vonatkozik a kötelezettség?

A szabályozás az energetikai szakreferens alkalmazására kötelezett szervezetek közül azokra, akik esetében fennáll az alábbi feltételek egyike:

 • Valamely berendezés, illetve összetartozó gépcsoport, üzemegységösszteljesítménye és üzemórái a meghatározott szintet meghaladja, vagy
 • Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás kapcsán TAO-kedvezményt igénybe vesz,

és az érintett gép, berendezés esetén a villamosenergia-fogyasztás nem határozható meg egyértelműen a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján.

Milyen gépeket, berendezések, üzemegységeket kell mérni almérővel?
 1. 100 kW feletti névleges teljesítményű önálló villamos berendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: kompresszorok, motorok, szivattyúk, egyéb hajtások és technológiai berendezések, gépek2) ),
 2. 140 kW feletti névleges villamos teljesítményű hőtermelő és klímaberendezés, ha az (az utóbbi három év átlagában) legalább 2000 órát üzemel (pl.: VRV rendszerek, hőszivattyúk, kemencék),
 3. az  e  rendeletben meghatározott almérővel már mért fogyasztású berendezések figyelmen kívül hagyása mellett az  egy betáplálási ponton keresztül megtáplált és technológiai sorba állított berendezések (különösen: gép, gépsor, gyártósor, üzemcsarnok, illetve épület) esetében a  beépített legnagyobb egyidejű teljesítményigény meghaladja a 100 kW-ot.”
 4. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás esetén TAO-kedvezmény igénybevétele esetén a beruházással vagy felújítással érintett villamosenergia-felhasználási ponton, ha a beruházással vagy felújítással elért villamosenergia-megtakarítás mértéke a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján számítással nem határozható meg.

1-3. pontok alól kivételt képeznek a huzamosabb ideig, kizárólag állandó teljesítményszinten üzemelő, üzemóra-számlálóval ellátott motorok és egyéb berendezések, tehát amelyek villamosenergia-felhasználása egyértelműen meghatározható a beépített teljesítmény és az üzemidő alapján.  Él a kötelezettség, ha a kérdéses berendezés szabályozás vagy vezérlés alapján a beépített teljesítménynél alacsonyabb teljesítményszinten is üzemszerűen tud működni, vagy a működését úgy képes leállítani, hogy azt az üzemóra-számláló nem rögzíti.

Törvényi kötelezettség szigorítása 2022-től

A jelen rendelet előírásai szerint 2022. január 1-ével szélesedik az almérő telepítési kötelezettséggel érintett berendezések és üzemi egységek köre, hiszen csökken a kötelezettséget előíró határérték:

  • az önálló villamos berendezések esetén 100-ról 50 kW-ra;
  • a hőtermelő és klímaberendezések esetén 140-ről 70 kW-ra;
  • berendezéscsoportokra, gépsorokra, üzemegységekre, épületekre vonatkozóan  200-ról 100 kW-ra;
  • míg a mininális üzemóraidő 2000-ről 1000 óráracsökken.

Új almérőrendszer beépítése során már érdemes ezen határértékeket figyelembe venni.

Mit javaslunk?
 • Felmérni, hogy az adott cégnél pontosan melyik gépekre, berendezésekre, illetve gépcsortokra, üzemegységekre és épületekre vonatkozik a követelmény. Ezt a feladatot a szakreferens vagy energetikai auditor is el tudja végezni.,
 • Eldönteni, hogy milyen rendszert szeretnének működtetni vagy bérelni és csak az adatok letölteni:
  • Valós idejű adatlemzés,
  • távfelügyeleti rendszerbe kötött,
  • vagy csak időszakos adatletöltést lehetővé tevő rendszerek lehetnek.
 • A fentiek alapján megterveztetni a rendszert és kiépíttetni 2021. január 1-ig
Milyen almérő felel meg az elvárásoknak?

Az a fogyasztásmérő, amely

 • mérési adatok tárolására és továbbítására alkalmas,
 • legalább 15 percenkénti mérésre alkalmas, és
 • maximum 3%-os hibahatáron belül működik, nem szükséges hitelesített mérőt használni

E  rendelet alkalmazásában almérő a  legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a  mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a  váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására.”

Almérési rendszer meglétének előnye

Magával az online mérési eredményekkel és visszacsatolásával a fogyasztók felé – azok historikus feldolgozásával évi szinten a nemzetközi tapasztalatok alapján 7-9% megtakarítást lehet elérni. Ezzel lehet visszacsatolást adni a fogyasztóknak, a hibás szokásokra és üzemetetési szempontokra rámutatni, energetikai szempontokat vinni az üzemeltetésbe.

Ajánlott almérési rendszer előnyei

A megtakarítási lehetőségek kimutatásán keresztül egyre inkább környezettudatos, fenntartható energiafelhasználást tesz lehetővé. Valamint a különböző indikátorok alapján – energia hasznosítási ráta , karbon-kibocsátás és lábnyom – pazarló felhasználói szokások (emberi tényezők) kiszűrését, az energiapazarló berendezések feltárását mivel a teljes energetikai értéklánc minden elemére vonatkozóan tartalmaz energiamegtakarítási támogatásokat, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a fogyasztók energiamegtakarítására.

Üzemeltetési előnyök

Az energiafogyasztás folyamatos mérésével a teljesítmény lekötések optimalizálását és a fogyasztási csúcsok levágását.

A fogyasztással kapcsolatos on-line riasztásoknak köszönhetően a villamos- és gázenergia-fogyasztáshoz, illetve a vízfogyasztáshoz kapcsolódó erősáramú, gépészeti, technológiai rendszerek átfogó kontrollját, rendellenességeik kiszűrését,

Vízügyi rendszernél például a egyéb megtakarítások érhetőek el a korai érzékelésével az alábbiaknak:

 • Vízelfolyás
 • Hirtelen vízelfolyás
 • Fogyasztásnövekedés
 • Negatív fogyasztás
 • Gyors reagálási, intézkedési lehetőségek karbantartási szükséglet esetén. Nem kell megvárni míg tönkre megy a főszivattyú, mikor a fogyasztási görbéből előre látszik az alkatrész csere.
Elemzési lehetőségek

amelyek alapján a lekötött kapacitásokat és a csúcs fogyasztásokat lehet csökkenteni, ami további 5-10%-kal csökkenti a költségeket:

 • Időintervallumra: órás, napi, heti, havi adatok
 • fogyasztási adatok:
  • felhasználónként
  • csoportonként
  • teljes állományra
Az átlagos fogyasztások és fogyasztói profilok

meghatározása alapján a csoportképzéssel jól strukturálható fogyasztói körök alakíthatók ki, így az egységes információk összegezhetőek, csoportonként végezhető fogyasztási trendanalízis és fogyasztási szokások összehasonlítása és a legfontosabb, hogy ennek segítségével a fogyasztói szokások megváltoztatása elérhető.

 • Tevékenységi kör alapján felhasználói profilok kialakítása és az eltérések okainak felderítése és megszüntetése:
  • Termelő üzemek
  • Oktatási intézmények (óvoda, iskola, középiskola, egyetemi oktatás)
  • Egyetemi kollégium
  • Egészségügyi intézmények
  • Irodaházak

Valós beruházási igények meghatározás a trend profilok alapján és a megtérülések igazolása és további fejlesztések tervezése válik lehetővé. A felesleges presztízs beruházások pedig kiszűrhetőek vagy az energetikai célokhoz igazíthatóak.

Környezetvédelem 

az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

Cégünk 

"ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
- a Future Energy Kft. mottója.
Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

Impresszum 

Future Energy Kft.
Gyula u. 17. 
1039 Budapest
Magyarország

Tel. +36 1 436 5171
Fax +36 1 436 5172