Energetikai Audit

Vállati ENERGetikai AUDIT

Energetikai audit

Az energia audit célja, hogy az energia vételezés gyakorlatával kezdődően áttekintse az energia felhasználási folyamokat és minősítse a felhasznált mennyiségeket, rámutasson a jelentős veszteségforrásokra.
Az audit kiterjed az áram-, gáz- és vízellátásra, az infrastruktúra működtetésének eszközeire és a termelő eszközökre, folyamatokra.

Az energia audit feladata az energia-hatékony működéstől való eltérés veszteségforrásainak a meghatározása, és a veszteségek nagyságrendjének kiszámítása vagy becslése.

Energia audit fajtái

Áttekintő energia audit – az auditor egy felelős helyi szakemberrel együtt végigjárja a létesítményt, hogy az energiafolyamatokat áttekintse, minősítse a felhasznált mennyiségeket, és rámutasson a jelentős veszteségforrásokra. Összefoglalja a lehetséges javítási módozatokat, a karbantartási, felújítási és beruházási területeken, a jobb energiahatékonyság és a költségek csökkentése érdekében.
Ellenőrző energia audit – az első szinten felvett átfogó adatokat finomítjuk rövid idejű műszeres mérésekkel, ellenőrzésekkel. Az auditor részletesen feltérképezi a rendszer betáplálási vagy termelési, elosztási és felhasználási elemeit. Felhasználási adatokat gyűjt a rendszerről, rendszervázlatot készít, fényképeket mellékel a problémákról és megadja a becsült veszteségeket. Auditjelentés készül rendszervázlattal, értékekkel, fényképekkel, intézkedési tervvel, a megtérülés becslésével.

Részletes energia audit rendszervizsgálattal – ki kell választani az egy-egy energiatermelő vagy fogyasztó folyamatot, amelyben hosszabb idejű, adatrögzítéses műszeres méréseket végzünk. Az energiamegtakarítás megvalósításának tervezéséhez szükséges műszeres méréseket, technológiai elemzéseket is elkészítjük, és konkrétan az egyes részterületekre kiterjedő szervezési, beruházási javaslatot teszünk ezek megvalósítására.

Energia audit területei
  • Energiaforrások: energiavételezés, betáplálás, szerződések,
  • Épületvillamos-szakterület: az épület gazdaságos és biztonságos villamosenergia-ellátása,
  • Világítástechnikai-szakterület: a belső és külső terek mesterséges megvilágítása,
  • Sűrített levegő-szakterület: a sűrített levegő rendszer betáplálása, elosztása és felhasználása,
  • Épületgépész-szakterület: fűtés, használati melegvíz-ellátás, szellőzés és légkondicionálás, sűrített levegős rendszerek vizsgálata,
  • Kalorikus gépész-szakterület: nagyobb kazánházak, illetve kapcsolt energiatermelő létesítmények felülvizsgálata,
  • Építész-szakterület: az épület-héj hőtechnikai kialakítása, benapozás, passzív napenergia-hasznosítás és az épület energetikai megfelelősége.
Tanácsadás

A veszteségforrások meghatározása után lehetőség van a szükséges beavatkozási lehetőségek , majd azok költségének kiszámítására/becslésére, és a megtérülési idő meghatározására. A vállalat menedzsmentje ez alapján tud döntést hozni, hogy a javasolt beavatkozási intézkedések közül melyeket fogja megvalósítani.

A beavatkozási lehetőségek vizsgálata során kiértékeljük a beszerzési, karbantartási, felújítási és beruházási lehetőségeket, és javaslatot teszünk projektekre a jobb energiahatékonyság, illetve a költségek csökkentése érdekében.

Munkatársaink a Future Energy csoport többi tagjával együtt, nemzetközi tapasztalatok alapján, területenként a legjobban bevált megoldásokat „Best Practice” kínálják ügyfeleinknek.

Valamimás

Környezetvédelem 

az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

Cégünk 

"ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
- a Future Energy Kft. mottója.
Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

Impresszum 

Future Energy Kft.
Gyula u. 17. 
1039 Budapest
Magyarország

Tel. +36 1 436 5171
Fax +36 1 436 5172