Energetikai szervíz

Energetikai szervíz

Az országos villamossági szervízhálózatunkkal – Budapest, Győr, Zalaegerszeg, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc telephelyekkel – villamosipari szolgáltatást tudunk biztosítani több bolttal, kirendeltséggel vagy telephellyel rendelkező ügyfeleinknek.

Az alábbi villamosipari szolgáltatásokat az egész országot lefedve több telephellyel rendelkező vállalatoknak és intézményeknek tudunk biztosítani:

 • Kisfeszültségű erős- és gyengeáramú villamos hálózat kivitelezése és felújítása,
 • Villamos hálózat karbantartás – veszteségforrások feltárása, veszteségek meghatározása,
 • Hálózatanalízis – beavatkozási lehetőségek meghatározása, megtérülés számítások, intézkedési terv kidolgozása a változatok gazdasági értékelésével,
 • Felülvizsgálatok – érintés-, villám- és tűzvédelemi felülvizsgálatok,
 • Energiaköltség csökkentő eszközök és alternatív energiaforrások tervezése, kivitelezése és menedzselése.
Karbantartás

A szolgáltatásunk keretében biztosítjuk az ügyfeleink villamos hálózatának folyamatos üzembiztonságát és berendezéseinek üzemeltetési, javítási, hibaelhárítási feladatait. Az üzembiztonság fenntartásán túl, a karbantartás során a meglévő állapot felmérésétől a szabványossági és érintésvédelmi állapot helyreállításáig.

Karbantartást egyedi és átalánydíjas szerződések keretében vállalunk, az alábbi területeken:

 • nem igényel kezdeti tőkebefektetést
 • elektromos ellátó rendszer
 • világítási rendszer
 • főkapcsolók és elosztószekrények
 • vezetékek
 • csatlakozások és leágazások
Kivitelezés

Cégünk a hagyományos villamosipari kivitelezési munkálatokon túl támogatja a megbízót az optimális megoldás megvalósításában

 • áramszolgáltatói hálózathoz való csatlakozás,
 • energiahálózat bővítése, átalakítása és egyéb hatósági vizsgálatának ügyintézése,
 • főelosztó kialakítása,
 • villamoshálózat központi felügyelete,
 • energiahálózat, közműhálózat rajzainak nyilvántartása, módosítása.
Felújítás

Az építés óta megváltozott felhasználási követelményeknek nem megfelelő, és a nem korszerű anyagok felhasználásával épült villamos hálózatok és elosztók felújításával az energia költségek csökkenthetőek, és képesek kiszolgálni az újabb fejlesztések villamos energia igényét.

A felújítási munkákat 20 éves kivitelezői és karbantartói tapasztalattal és felkészültséggel rendelkező munkatársakkal végezzük. Így minimálisra csökkentve az átszereléshez szükséges leállási időt.

A legtöbb esetben az elavult alumínium vezetékek

 • alacsony üzembiztonságú villamos elosztók
 • hibás kötőelemek
 • főkapcsolók

cseréjével az üzembiztonságot nagyságrendileg tudjuk növelni. Az energetikai audit célja, hogy az energia vételezés gyakorlatával kezdődően áttekintse az energia felhasználási folyamokat és minősítse a felhasznált mennyiségeket, rámutasson a jelentős veszteségforrásokra, karbantartási, felújítási és beruházási projektekre tegyen javaslatot a jobb energiahatékonyság, illetve a költségek csökkentése érdekében.

 • világítási rendszer
 • elektromos ellátó rendszer
 • főkapcsolók és elosztószekrények
 • vezetékek
 • csatlakozások és leágazások
Hálózatanalízis

A világítási rendszerek felmérése és az energia auditok során is készítünk villamos hálózat analízist. Ugyanakkor önállóan is vállalkozunk erre a feladatra, mikor ügyfeleinknél bármilyen probléma felmerül a villamos hálózatban.

A hálózatanalízis során az alábbi szolgáltatásokat kínáljuk:

 • villamos hálózat analizáló mérések
  • – hatásos-, meddőteljesítmények,
  • – cos phi megállapítások,
  • – szimmetria vizsgálat.
 • villamos hálózat minőségvizsgálat
  • – felharmonikus vizsgálat
 • elosztókról, berendezésekről hőfényképek készítése
  • – zárlatok, érintkezési problémák feltárása
 • fentiekről jegyzőkönyv készítése, kiértékelés
Szabványossági felülvizsgálatok

Társaságunk készít érintés-, villám- és tűzvédelmi felülvizsgálatokat. Szakértőink segítségével a hibák feltárásra kerülnek, és ezek megoldását is nyugodtan ránk bízhatja!

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok időszakos elvégzését és annak szükségességét jogaszbályok határozzák meg, törvényben foglalt előírások vonatkoznak rá (22/2005. (XII.21.) FMM).

 • érintésvédelmi felülvizsgálat,
 • villámvédelmi felülvizsgálat,
 • erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálata,
 • kisgépek, kéziszerszámok elektromos felülvizsgálata,
 • tűzvédelmi felülvizsgálat,
 • gázkazánok EPH nyilatkozata,
 • elektromos tüzek, áramütések, káresetek kivizsgálása.
Energiavételezés támogatása

Számos vállalat esetében nincs erőforrás az energiahordozók beszerzésének vételezésének, felhasználásának, energiatakarékos megoldások szállításának és üzemeltetésének az optimális követésére, a folyamatosan változó feltételek és a piaci környezet mellett.

Ebben nyújthat segítséget tevékenységünk, amelyen alapvetően két tényező optimalizálását értjük:

 • az energiafogyasztás mennyiségének csökkentése és időbeli eloszlásának változtatása
 • az energiahordozók – villamos áram és gáz beszerzés egységárának csökkentése.

Szolgáltatásunk lehet egyedi vagy folyamatos tevékenység is.

A tapasztalatok szerint a vállalatoknál van lehetőség az energiavételezési alapdíjak valamilyen mértékű csökkentésére. Ez nem, vagy csak kis mértékben igényel beruházást – pld. mérőcserére.

A szolgáltatásaink teljeskörű támogatást biztosítanak az energiadíjak csökkentésében:

 • szabadpiacra lépés tejes folyamatának támogatása,
 • havi közműszámlák vizsgálata, elemzése, dokumentálása,
 • tényleges energia felhasználásról negyedéves kimutatás készítése,
 • fajlagos energiaköltségek kimunkálása, folyamatos adat- és információ szolgáltatás,
 • éves várható energiafelhasználás megtervezése,
 • energiamérleg készítése,
 • szerződések felülvizsgálata,
 • ajánlatkérések, tendereztetés, versenytárgyalás.

Környezetvédelem 

az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

Cégünk 

"ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
- a Future Energy Kft. mottója.
Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

Impresszum 

Future Energy Kft.
Gyula u. 17. 
1039 Budapest
Magyarország

Tel. +36 1 436 5171
Fax +36 1 436 5172