Okosmérés

Okosmérés

XXI. század kihívásaira adott válaszok megkövetelik, hogy a városi vezetők az iparban már meghonosított informatikai és menedzsment rendszerekkel lehet biztosítsák a városuk fenntartható fejlődését és hatékony működését.
Ezen a megoldásokat összegző egyik elképzelés az okos város vagy okos mérés koncepció, amely meglétét és világos cselekvési tervet az Uniós fejlesztési pályázatok is megkövetelik.

Az okos városoknak számtalan előnyei lehetnek: például hatékonyabb forgalomtervezés és településmenedzsment valósítható meg, a jövő fejlett közvilágítási rendszerei információs rendszerként működhetnek, mérhetik az UV sugárzást, a pollenszintet vagy a gyorshajtásokat, de segíthetnek az autósoknak a parkolásban is, illetve az automatikus balesetjelentés is működtethető.

Ajánlatunk Smart Energy Vision – SEV – rendszer, amivel egységes energia menedzsment koncepcióba be lehet vonni az önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezeteket, „közületi” intézményi felhasználókat, hőközpontokat, nagyobb önkormányzati gazdálkodó szervezetek, nagy lakásszámú társasházakat.

SEV felhasználás előnyei

A megtakarítási lehetőségek kimutatásán keresztül egyre inkább környezettudatos, fenntartható energiafelhasználást tesz lehetővé. Valamint a különböző indikátorok alapján – energia hasznosítási ráta , karbon-kibocsátás és lábnyom – pazarló felhasználói szokások (emberi tényezők) kiszűrését, az energiapazarló berendezések feltárását mivel a teljes energetikai értéklánc minden elemére vonatkozóan tartalmaz energiamegtakarítási támogatásokat, ezek közül az egyik leghangsúlyosabb a fogyasztók energiamegtakarítására.

Mérési rendszer meglétének előnye – humán faktor

Magával az online mérési eredményekkel és visszacsatolásával a fogyasztók felé – azok historikus feldolgozásával évi szinten a nemzetközi tapasztalatok alapján 7-9% megtakarítást lehet elérni. Ezzel lehet visszacsatolást adni a fogyasztóknak, a hibás szokásokra és üzemetetési szempontokra rámutatni, energetikai szempontokat vinni az üzemeltetésbe.

Üzemeltetési előnyök

Az energiafogyasztás folyamatos mérésével a teljesítmény lekötések optimalizálását és a fogyasztási csúcsok levágását.

A fogyasztással kapcsolatos on-line riasztásoknak köszönhetően a villamos- és gázenergia-fogyasztáshoz, illetve a vízfogyasztáshoz kapcsolódó erősáramú, gépészeti, technológiai rendszerek átfogó kontrollját, rendellenességeik kiszűrését,

Vízügyi rendszernél például a egyéb megtakarítások érhetőek el a korai érzékelésével az alábbiaknak:

 • Vízelfolyás
 • Hirtelen vízelfolyás
 • Fogyasztásnövekedés
 • Negatív fogyasztás
 • Gyors reagálási, intézkedési lehetőségek karbantartási szükséglet esetén. Nem kell megvárni míg tönkre megy a főszivattyú, mikor a fogyasztási görbéből előre látszik az alkatrész csere.
Elemzési lehetőségek

amelyek alapján a lekötött kapacitásokat és a csúcs fogyasztásokat lehet csökkenteni, ami további 5-10%-kal csökkenti a költségeket:

 • Időintervallumra: órás, napi, heti, havi adatok
 • fogyasztási adatok:
  • felhasználónként
  • csoportonként
  • teljes állományra
Az átlagos fogyasztások és fogyasztói profilok

meghatározása alapján a csoportképzéssel jól strukturálható fogyasztói körök alakíthatók ki, így az egységes információk összegezhetőek, csoportonként végezhető fogyasztási trendanalízis és fogyasztási szokások összehasonlítása és a legfontosabb, hogy ennek segítségével a fogyasztói szokások megváltoztatása elérhető.

 • Tevékenységi kör alapján felhasználói profilok kialakítása és az eltérések okainak felderítése és megszüntetése:
  • Oktatási intézmények (óvoda, iskola, középiskola, egyetemi oktatás)
  • Egyetemi kollégium
  • Egészségügyi intézmények
  • Irodák
  • Termelő üzemek
  • Használati melegvíz előállítás

Valós beruházási igények meghatározás a trend profilok alapján és a megtérülések igazolása és további fejlesztések tervezése válik lehetővé. A felesleges presztízs beruházások pedig kiszűrhetőek vagy az energetikai célokhoz igazíthatóak.

Környezetvédelem 

az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

Cégünk 

"ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
- a Future Energy Kft. mottója.
Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

Impresszum 

Future Energy Kft.
Gyula u. 17. 
1039 Budapest
Magyarország

Tel. +36 1 436 5171
Fax +36 1 436 5172