ISO 50001

ISO 50001 Energiairányítási Rendszer

Egy vállalat, szervezet eredményességét, működését alapvetően befolyásolja az energiafelhasználás

Az Európai Unió célja 2020-ig, az energiahatékonyság 20 százalékos javítása, az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20 százalékos csökkentése, a megújuló energiák felhasználási arányának 20 százalékra történő növelése. Ehhez nyújt segítséget az ISO 50001:2011 szabvány szerinti energiairányítási rendszer bevezetése és hatékony működtetése. Ezen európai szabványnak az általános célja az, hogy segítse a szervezeteket azoknak a rendszereknek és folyamatoknak a kialakításában, amelyek az energiahatékonyság növeléséhez szükségesek.

Az előnyök a rendszerbeli adatok elemzéséből már a rendszerépítés időszakában is láthatóak, de az energiairányítási rendszer strukturált működtetése a gazdálkodó szervezetek számára jelentős költségmegtakarításokat hozhat. A szabvány alkalmazása segítséget nyújt a vállalkozásoknak az energiahatékonyság, az energiafelhasználás javításához szükséges rendszerek és folyamatok létrehozásában.

Az ISO 50001:2011 meghatározza az energiairányítási rendszer követelményeit, és lehetővé teszi azon energiapolitika és energiacélok kidolgozását és bevezetését, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket is. A földrajzi, kulturális és társadalmi körülményektől függetlenül minden típusú és nagyságú szervezet számára alkalmazható.

Lehetővé teszi az energia felhasználás módszeres és folyamatos ellenőrzését, ami az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és nem utolsó sorban a költségeket is csökkenti. A felsővezetőség elkötelezettségét az új, tudatos, energia szempontból lényeges információkat figyelembe vevő, politika és célok meghatározására és bevezetésére. A szabványalkotók célja az volt, hogy minél szélesebb körben alkalmazható legyen függetlenül a szervezet méretétől, annak földrajzi elhelyezkedésétől, tevékenységi körétől.

Az ISO 50001 energiagazdálkodási irányítási rendszer, akár önállóan, akár bármely más integrált irányítási rendszer részeként alkalmazható, vele összehangolható (például a minőségirányítási, a környezetközpontú irányítási rendszer, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere, valamint a pénzügyi irányítási vagy a kockázatkezelési rendszer követelményeivel).

Alkalmazásának megkönnyítése érdekében szerkezete és felépítése hasonló az ISO 14001-hez.
Ezen európai szabvány sikeres alkalmazásának bemutatása meggyőzi az érdekelt feleket arról, hogy megfelelő energiairányítási rendszert alkalmaznak az adott helyen.

  • javuló eredményesség
  • a költségek csökkentése – folyamatosan megfigyelt energiafogyasztás
  • fejlesztési lehetőségeket kínál a fosszilis energiahordozók kiváltására, megújuló energiaforrások alkalmazására
  • az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) mennyiségének csökkentése
  • integrálhatóság a meglévő rendszerekbe ( ISO 9001, ISO 14001),
  • energiatudatosság elterjedése a munkatársak körében
  • a stratégiai gondolkodás erősítése a vállalatnál
  • a szervezeti kultúra erősítése
  • az energiatudatosság igazolása a piac szereplői felé

Környezetvédelem 

az általunk forgalmazott energiamegtakarítási, energiahatékonysági rendszerek és tanácsadói tevékenységünk csökkentik a felhasználandó energiamennyiséget, csökkentik az energia előállítása során keletkező káros anyagok kibocsátását is...

Cégünk 

"ENERGIAKÖLTSÉGEK csökkentése"
- a Future Energy Kft. mottója.
Cégünk az energiaköltségek optimalizálása területén, mint energetikai rendszer integrátor olyan irányítási és szabályzási eljárásokat és technológia megoldásokat tervez valamint ehhez szállít eszközöket, amelyek hozzájárulnak ügyfeleink hatékony és költségcsökkentő energiafelhasználáshoz, és jelentős mértékben segítik az üvegházhatást fokozó gázkibocsátás csökkentését...

Impresszum 

Future Energy Kft.
Gyula u. 17. 
1039 Budapest
Magyarország

Tel. +36 1 436 5171
Fax +36 1 436 5172